Đồng hồ đo nhiệt độ và độ ẩm FOX

Bao gồm sensor đo nhiệt độ và độ ẩm

Có rơ le đầu ra để điều khiển nhiệt độ và độ ẩm

Xem tất cả 8 kết quả

Lọc theo giá